ZAGROŻENIA

Konsekwencje prawne.

Konsekwencje prawne wykorzystania usług telekomunikacyjnych w sposób niezgodny z prawem lub stano­wiący rozpowszechnianie szkodliwych treści mogą być dwojakiego rodzaju: regulaminowe bądź prawne.

Konsekwencje naruszeń mogą polegać na wymierzeniu kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub grzywny oraz odebrania przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa. W przypadku, gdy Dostawca Usług stwierdzi powyższe naruszenia, jest uprawniony do blokady inicjowania połączeń lub zawieszenia wszelkich usług wobec Abonenta dopuszczającego się naruszeń. Odbywa się to na zasadach określonych w regulaminie.

Niezależnie, w przypadku, gdy dane działanie wypełnia znamiona przestępstwa, Dostawca Usług, bądź inna osoba dotknięta naruszeniem może złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do odpo­wiednich organów ścigania.

Dostawca Usług w razie poniesienia szkody w związku z opisanymi powyżej działaniami, może również sko­rzystać z drogi sądowej, w celu uzyskania odpowiedniego odszkodowania za poniesioną szkodę (postępowa­nie cywilno-prawne).

Więcej informacji o niezgodnych z prawem sposobach wykorzystania usług telekomunikacyjnych oraz moż­liwości ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych podczas korzystania z publicznie dostęp­nych usług telekomunikacyjnych znajdziecie Państwo na stronie:

http://www.uke.gov.pl/badz-swiadomy-zagrozen-w-sieci-12886

Informacje o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą

Jak chronić swoją prywatność oraz dane osobowe podczas korzystania z usług:

• Korzystając z serwisów wymagających rejestracji i podania Twoich danych, w tym danych osobo­wych, zawsze zwracaj uwagę na wiarygodność takich serwisów. Sprawdź czy Twoje prawa są od­powiednio chronione w umowie czy regulaminie określającym zasady korzystania z tego serwisu. Podawaj tylko te dane, które związane są ze świadczoną usługą.

• Publikując swoje dane osobowe oraz inne informacje o sobie w Internecie, w szczególności w ser­wisach społecznościowych, bądź świadomy, że upublicznienie tych danych, informacji pozbawia Cię skutecznych narzędzi ochrony tych danych. Rób to rozważnie. Twoje dane mogą być wykorzy­stane w złej wierze przez innych użytkowników Internetu.

• Korzystając z komunikatorów, poprzez które wymieniasz prywatne, poufne informacje z rodziną, przyjaciółmi, zwracaj uwagę czy komunikatory te dysponują mechanizmami szyfrowania wysyła­nych komunikatów.

• Korzystając z poczty elektronicznej wybieraj tylko sprawdzonych i wiarygodnych usługodawców, zapewniających tajemnicę korespondencji.

• Nie pobieraj z Internetu (także poprzez pocztę elektroniczną) i nie uruchamiaj oprogramowania z niepewnego, w szczególności nieznanego źródła. Oprogramowanie takie może zawierać złośli­we oprogramowanie.

• Korzystając z serwisów bankowości elektronicznej zwracaj zawsze uwagę na to, czy wyświetlo­ny adres URL jest prawidłowy. Sprawdzaj czy logowanie się do takiego serwisu jest realizowane przez bezpieczne połączenie (protokół https).

• Zabezpieczając swój dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną zawsze używaj bez­piecznych i silnych haseł. Nie zapisuj haseł w plikach umieszczonych w komputerze. Nie zdradzaj haseł innym osobom. Usługodawca nigdy, wyłączając proces logowania, nie powinien Cię prosić o podanie takiego hasła (w szczególności w korespondencji elektronicznej). Jeśli tak się dzieje może to świadczyć o próbie wyłudzenia hasła.

Odłącz zasilanie podczas burzy! Koszty naprawy lub wymiany urządzeń do transmisji internetu w przypadku uszkodzeń spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub skokami napięcia  ponosi abonent.

• Wyposaż swój komputer w oprogramowanie antywirusowe i zaporę sieciową (firewall). Większość z dostępnego oprogramowania antywirusowego analizuje i zgłasza większość z wymienionych powyżej zagrożeń.

• Pobierając niektóre darmowe programy z Internetu,  może spotkać nas niemiła niespodzianka w naszej przeglądarce. Może to być zmiana strony startowej lub instalacja niechcianych dodatków.

Przydatne programy:

AdBlock Plus to rozszerzenie do przeglądarki internetowej , pozwalające na blokowanie przy pomocy odpowiednich filtrów wszelkiego rodzaju reklam. Wersja Plus posiada dodatkowo listę zaufanych witryn i synchronizację z witrynami publikującymi gotowe zestawy filtrów. Teraz już nie jest potrzebny program do blokowania reklam w przeglądarce, wystarczy AdBlock Plus i nie uświadczymy żadnej reklamy podczas przeglądania stron

Adwcleaner to lekki i skuteczny program do usuwania szkodliwych komponentów. Program radzi sobie z eliminowaniem modułów szpiegowskich (spyware i adware), procesów typu PUP/LPI (potencjalnie niepożądane oprogramowanie), pasków narzędziowych (Ask Toolbar, Babylon Toolbar, SweetIM Toolbar) i szkodliwych wpisów w konfiguracji przeglądarek internetowych. Adwcleaner to świetny program do usuwania toolbarów z przeglądarek.